Gehoor

Aangeboren afwijkingen en middenoorontstekingen kunnen de oorzaak zijn van gehoorverlies. Aangeboren gehoorverlies is niet te verhelpen, gehoorverlies bij middenoorontstekingen kan vaak worden verholpen door het plaatsten van trommelvliesbuisjes.

Gehoorverlies heeft een nadelige invloed op de spraak-taalontwikkeling. Door een verminderd gehoor kan het kind minder goed taal imiteren en toepassen. Dit komt omdat het kind gesproken taal moeilijker verstaat. In de spraak vallen dan voornamelijk uitspraakproblemen op. Naast een achterstand in de spraak kan er ook sprake zijn van een achterstand in de taal waarbij de woordenschat en zinsbouw minder ontwikkeld kunnen worden.

Bij twijfel over het gehoor, zal de logopedist adviseren om het gehoor nader te laten onderzoeken. Nader onderzoek kan plaatsvinden bij een KNO-arts of audiologisch centrum. Een medische ingreep kan noodzakelijk zijn, zoals het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Tijdens de logopedische behandeling worden kinderen begeleid met spraak-taalproblemen door gehoorverlies. Er wordt gewerkt aan het leren luisteren, verbeteren van de articulatie en de taal. Kinderen met problemen in de auditieve functies kunnen ook begeleid worden.