Stem

Problemen met de stem bij kinderen wordt meestal veroorzaakt door stemmetjes nadoen, schreeuwen, verkeerde (gespannen) lichaamshouding en/of ademhalingsproblemen (b.v. astma). Er is dan sprake van een verkeerd stemgebruik en/of stemmisbruik. Bij kinderen komen stemproblemen ten gevolge van beschadigde stemplooien weinig voor.

Wat doet de logopedist?

De logopedist leert een juiste houding, een juist ademhalingspatroon en een ontspanning stemgeving aan. Daarnaast kan stemmisbruik (schreeuwen, gillen, gekke stemmetjes, veel hoesten) worden afgeleerd tijdens de logopedische behandeling. Het einddoel van de stemtherapie bij kinderen is vooral het afleren van stemmisbruik en op een ontspannen manier stemgeven.