Taalontwikkeling

De taalontwikkeling van kinderen kan vertraagd verlopen. Op verschillende deelgebieden van taal kunnen kinderen hierdoor een achterstand oplopen ten opzichte van leeftijdsgenootjes.

Problemen kunnen zich voordoen met het begrijpen van taal, de productie van taal (zich uiten) of op beide gebieden. Ook het meertalig opgroeien kan voor taalproblemen zorgen als er sprake is van taalzwakte.

Lezen en schrijven zijn, evenals horen en spreken, vormen van taal. Stoornissen op dit gebied zoals dyslexie vallen dus ook onder taalstoornissen.

Er zal door middel van taaltest worden onderzocht op welk gebied of gebieden het probleem zich voordoet. Een achterstand in de taalontwikkeling kan voor zorgen dat er problemen in het dagelijkse functioneren en op school optreden.

Lees meer over taalproblemen bij kinderen: