Taalstoornis – afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door (een) hersenletsel (over het algemeen in de linker hersenhelft). Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen.
Door afasie ontstaan er problemen met het spreken, begrijpen van taal, het lezen en schrijven. Samen geven deze talige problemen stoornissen in de communicatie. De ernst en omvang van de afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen, iemands persoonlijkheid en zijn algehele gezondheid.

Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met het toepassen van een correcte zinsopbouw. Het komt regelmatig voor dat een afasiecliënt een ander woord zegt dan hij bedoelt. Ook komt het voor dat afasiecliënten juist wél veel spreken, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen. Zij hebben vaak grote problemen met het begrijpen van taal.

Wat doet de logopedist?

De logopedist zal allereerst een taalonderzoek afnemen om zo de ernst van de problemen in het begrijpen en uiten van de gesproken en geschreven taal te kunnen beoordelen. De logopedist gaat na hoe de communicatie van de cliënt met zijn omgeving (partner, familie) verloopt. De resultaten worden met de cliënt en zijn familie besproken. De logopedist geeft daarnaast voorlichting en adviezen.

De behandeling is gericht op de individuele problematiek. Er worden oefeningen gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt aan de cliënt en zijn directe omgeving geleerd hoe zij op een andere manier met elkaar kunnen communiceren. Het kan zijn dat een communicatiehulpmiddel zinvol is. Dan zal de logopedist hierover adviseren en begeleiding bieden.