Praktische informatie

Aanmelding

Aanmelden kan telefonisch, of via het aanmeldformulier op onze website. Bij de aanmelding worden enkele gegevens van u genoteerd.

Intakegesprek

De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek. Hierin wordt de hulpvraag geformuleerd. Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt tevens met u als cliënt of als ouder/verzorger een behandelovereenkomst gesloten. Het gaat hierbij om afspraken met betrekking tot de logopedische behandeling.

Onderzoek

Het logopedisch onderzoek vindt plaats na het intakegesprek. Aan de hand van uw hulpvraag en de onderzoeksresultaten wordt de diagnose gesteld. In overleg met u wordt een behandelplan opgesteld en de frequentie van de therapie besproken.

Verwijzing en DTL

Direct Toegankelijke Logopedie (DTL) betekent dat een verwijzing van huisarts of specialist niet nodig is om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de behandeling door de ziektekostenverzekeraar. Verzekeraar CZ (en verzekeringen die hieronder vallen) vraagt echter wel een verwijzing van een huisarts of specialist. Wanneer je verzekerd bent bij deze verzekeraar is er dus een verwijsbrief nodig van een arts of specialist.

Wat neemt u mee naar de eerste afspraak?

Zo nodig een verwijsbrief van de huisarts of andere verwijzer. Dit is afhankelijk van wat uw zorgverzekeraar/ zorgverzekering als eis stelt m.b.t. de vergoeding van de behandeling. Ook is er een geldig legitimatiebewijs nodig.

Logopedische behandeling

Aan de hand van het behandelplan wordt de behandeling opgestart, dat altijd na een aantal behandelingen geëvalueerd wordt om de vooruitgang vast te kunnen stellen. Bij de behandeling van kinderen vindt er met uw toestemming vaak overleg plaats met school/peuterspeelzaal om een volledig beeld te krijgen van het functioneren van het kind. Eventuele begeleiding vanuit school en de logopedische behandeling kunnen dan optimaal op elkaar afgestemd worden. Ook heeft de praktijk directe samenwerkingsverbanden met een kinderfysiotherapeut, orthopedagoog, psycholoog en kinderpsychiater zodat het kind indien gewenst door meerdere disciplines bekeken kan worden.

Duur en frequentie

Normaal gesproken is een behandelfrequentie van eenmaal per week gebruikelijk, maar in sommige gevallen/situaties is een hogere frequentie gewenst.
Een behandeling duurt 30 minuten (in die tijd is er ook ruimte voor uw vragen en verdere uitleg). De behandeling vindt plaats op de praktijk. Wanneer er een medische indicatie is wordt er ook aan huis behandeld.

Afronding

Wanneer het doel naar uw tevredenheid behaald is, wordt in overleg met u de behandeling afgesloten. Het eindverslag wordt naar de verwijzer gestuurd en mogelijk naar de betrokkenen van de cliënt met toestemming van cliënt of ouders/verzorgers. Ook wordt u gevraagd een evaluatieformulier in te vullen, dat met uw toestemming per e-mail naar u zal worden verzonden.

Verhindering

Wanneer u op de afgesproken dag en tijd verhinderd bent, verzoeken wij u om deze afspraak minimaal 24 uur van te voren bij de betreffende logopedist af te zeggen. Bij ziekte, optredend in de nacht voor de afspraak graag voor 8.30 uur de afmelding doorgeven. Dit kan telefonisch (per voicemail), per e-mail of via het contactformulier op de website. Te laat afgemelde afspraken of niet afgemelde afspraken worden bij u in rekening gebracht. Dit bedraagt het normale behandeltarief. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar en zijn voor eigen rekening.

Wachttijd

Het is mogelijk dat er sprake is van een (korte) wachttijd. Uiteraard wordt geprobeerd deze zo kort mogelijk te houden.