Kies logopedie

Kies logopedie

Communicatie is onmisbaar voor je ontwikkeling als mens om mee te kunnen doen in de maatschappij. Dit geldt voor op school, op het werk, onder vrienden en familie. Jezelf kunnen uitdrukken en interactie aangaan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel kinderen en volwassenen hebben problemen op het gebied van stem, gehoor, spraak, taal en slikken.

De vraag naar logopedisten is groter dan ooit. Door ontwikkelingen als vergrijzing en bevolkingsgroei door migratie is de rol van de logopedist de afgelopen jaren sterk veranderd. De nadruk komt steeds meer te liggen bij het ondersteunen van de communicatieve participatie van individuen en het bevorderen van een inclusieve samenleving. Er is dan ook een groot tekort aan logopedisten die kinderen en volwassenen helpen om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Daarom is de campagne ‘Logopedie. Want wie gehoord wordt, wordt gezien.’ gelanceerd.              Kijk op www.kieslogopedie.nl #Kieslogopedie